Huishoudelijk reglement BK 2020

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN CYCLOCROSS 2020 ANTWERPEN | LINKEROEVER

Artikel 1
Iedereen die het parcours van de Belgische Kampioenschappen Veldrijden in Antwerpen betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

NIET TOEGELATEN:

PERSONEN JONGER DAN 12 JAAR ZONDER BEGELEIDING van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders

EIGEN DRANK OF ANDERE VLOEISTOFFEN

GEVAARLIJKE VOORWERPEN

DRANK MEENEMEN BIJ HET VERLATEN VAN HET EVENEMENT

DIEREN (uitgezonderd geleidehonden en honden aan de leiband)

Artikel 3
Op het terrein is enkel verbruik van dranken in herbruikbare bekers of PET flessen toegestaan.

De inrichters behouden zich het recht voor:

  1. de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;
  2. de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
  3. de handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;

Artikel 4
De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenemententerrein van het BK Cyclocross te ontzeggen of van het terrein te verwijderen, elke persoon:


  1. verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
  2. waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
  3. die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het evenement of de omgeving ervan;
  4. die onder invloed is van alcohol of drugs.

Artikel 5
Bij afsluiting van het evenement om veiligheids-of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel6
Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 7
Bij vaststelling van fraude met tickets, drankbonnen en/of valsmunterij, zal de politie steeds op de hoogte gebracht worden. De organisatie behoudt zich het recht voor een schadeclaim te eisen indien schuld wordt bewezen en kan aangetoond worden dat de organisatie schade heeft geleden door bovenstaande feiten.

Artikel 8
De Belgische Kampioenschappen Veldrijden zijn een organisatie van vzw Sportidee en TV Antwerp ID in opdracht van de stad Antwerpen. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Eventuele ongevallen zijn steeds ten laste/de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Artikel 9
Door het kopen van een geldig toegangsbewijs voor de Belgische Kampioenschappen, verklaart de bezoeker zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de Belgische Kampioenschappen Veldrijden 2020 te Antwerpen | Linkeroever.